1. Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Tante-els tenzij Tante-els schriftelijk met andere voorwaarden akkoord gaat. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
  2. Producten: De aangeboden artikelen worden door Tante-els zo waarheidsgetrouw als mogelijk getoond op de webshop. De getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden (bv. instellingen van computerschermen) enigszins afwijken van de werkelijkheid. Tante-els kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
  3. Prijzen: Alle prijzen op de webwinkel van Tante-els zijn aangeduid in euro, inclusief BTW en Exclusief verzendingskosten. Prijswijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de webshop van Tante-els gepubliceerd zijn.
  4. Promoties en aanbiedingen: Alle promoties en aanbiedingen van Tante-els zijn vrijblijvend en Tante-els behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
  5. Bestellen en betalen: Iedere bestelling wordt pas uitgevoerd na acceptatie door Tante-els. In het geval de bestelling later kan uitgevoerd worden, zal Tante-els de klant via mail verwittigen. Een bestelling wordt pas verzonden na ontvanst van de betaling.
  6. Levering: Tante-els zal na ontvangst van betaling de bestelling (laten) bezorgen binnen de zes à tien werkdagen. Indien de bestelling toch vertraging zou oplopen of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan een schriftelijk bericht via mail. Indien een bestelling slechts gedeeltelijk of niet onmiddelijk kan uitgevoerd worden, kan de bestelling eenvoudig geannuleerd worden. In geval van annulering zal Tante-els de ontvangen betaling binnen de 10 werkdagen terugstorten.
  7. Verzenden: Tante-els kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het zoekraken van een zending door Bpost, Kiala, of andere diensten.
  8. Bedenktermijn en terugsturen: De klant heeft het recht om binnen de 14 dagen kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de artikelen te ruilen of terug te sturen. Tijdens deze periode moet de klant respectvol omgaan met de goederen en de verpakking zoveel mogelijk intact houden. De kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn ten laste van de klant en kunnen niet teruggevorderd worden van Tante-els. Artikelen die teruggestuurd worden, moeten onbeschadigd zijn en zich in originele staat bevinden. Tante-els behoudt zich het recht voor om de teruggezonden artikelen niet of slechts gedeeltelijk terug te betalen indien ze beschadigd zijn. Promoties en aanbiedingen worden nooit teruggenomen.
  9. Aansprakelijkheid: Tante-els aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit gebruik van de producten van Tante-els. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd, waarbij alleen het Belgisch Recht van toepassing is

Afdrukken